АДМИНИСТРЍРАНЕ

АДМИНИСТРЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от администрирам. Империята, която познава добре могъществото на единната и стройна система на управление и администриране, не е могла да не види опасността, която идва с новата държава. О, 1980, кн. 5, 9. Приходите от данъците няма да се изпращат в Цариград, а ще остават в страната и употребяват изключително за нейното администриране. Пряп., 1903, бр. 80, 3.

Списък на думите по буква