АДМИРА̀ЛСТВО

АДМИРА̀ЛСТВО, мн. няма, ср. Чин, служба на адмирал.

Списък на думите по буква