АДОНЍЧЕСКИ

АДОНЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, ‑и, прил. В съчет.: Адонически стих. Литер. В древногръцката поезия — последният стих в сафическа строфа, състоящ се от трисрична и двусрична стъпка — дактил и спондей или дактил и хорей.

— От гр. Bδώνιαχ 'празници в чест на Адонис'.

Списък на думите по буква