АДОПТА̀Т

АДОПТА̀Т м. Юрид. Лице, адоптирано, осиновено от някого.

— От лат. adoptatus.

Списък на думите по буква