АДОПТА̀ТОР

АДОПТА̀ТОР м. Юрид. Осиновител.

— Лат. adoptator.

Списък на думите по буква