АДОПТА̀ЦИЯ

АДОПТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Юрид. Осиновяване.

— От лат. adoptatio.

Списък на думите по буква