АДО̀ПЦИЯ

АДО̀ПЦИЯ ж. Юрид. Адоптация.

— От лат. adoptio.

Списък на думите по буква