АДРЀС

АДРЀС м. 1. Данни, указание за местонахождението и името на лице, учреждение и др., написани върху плик, телеграма, колет и др., до които се изпращат. Наведен над отделна маса в един ъгъл на архивата, Стоил,. . , пишеше адреси и отхвърляше настрана купища пликове. Д. Калфов, Избр. разк., 255. Той подаде бял надписан плик и си отиде. Комков се наведе до печката и внимателно заразглежда адреса. Там пишеше: "За г-н Илия Комков". М. Кремен, СС, 79. // Точното местожителство (улица, номер) на лице или местонахождението на учреждение и др. Извади [Мери] от чантичката си тефтерче и бързо написа с писалката адреса си. Бр. Йосифова, БЧМ, 53. Той се позамисли, па ме помоли да му дам адреса, където съм на служба. Ал. Спасов, С, 50. Променям адреса си.

2. Тържествено писмено обръщение от представители на учреждение, организация и др. към лице или учреждение за израз на благодарност, поздравление и др. През пролетта на седемдесет и девета година тя бе ходила с група карловки в Търново, да поднесат адрес на Учредителното събрание. В. Геновска, СГ, 190. Ентусиазираните хора ѝ поднесли художествено написан благодарствен адрес. Ст. Грудев, ББ, 57.

По адрес на някого. Книж. По отношение на някого (обикн. за казани лоши думи, клюки и под.); за някого. С такъв човек е удоволствие и насаме да поприказваш, .. , и табла да поиграеш и да позлодумничиш по адрес на някой несимпатичен приятел. Елин Пелин, Съч. IV, 207. Никой не ни казваше, че големият руски учен [И. П. Павлов] беше заявил по адрес на комунизма: "За вашия социален експеримент,.., аз не бих пожертвал и крака на една моя жаба". Г. Данаилов, ДС, 211. Други пък, .. , подхвърляха двусмислени шеги по адрес на председателя и на цялата управа. К. Калчев, ЖП, 15. По негов адрес пуснали различни клюки. По негов адрес не казаха нищо. Сбъркал съм адреса. Разг. Неправилно съм насочил намеренията, целите си или обвиненията си и оставам излъган. Добре си е научил урока — мислеше си Герган — само че е сбъркал адреса. . К.Калчев, ЖП, 142.

— Фр. adresse. — Л. Каравелов и Хр. Ботев, Знаеш ли ти кои сме.

Списък на думите по буква