АДРЕСА̀НТ

АДРЕСА̀НТ м. 1.Лице, което адресира, изпраща писмо, пратка и под.; подател.

2. Отправител, изпращач на съобщения. Нещата се навързваха и Македон се досети каква е била бомбата. Нали на няколко редакционни съвещания Жаркова и Борисов се бяха борили да излезе техен материал, много сензационен и ... опасен. Не само за адресанта, като се имаше предвид кой е. И. Велчев, КЕЛ I, 41.

— Фр. adressant.

Списък на думите по буква