АДРЕСА̀НТКА

АДРЕСА̀НТКА ж. Рядко. Жена, която адресира, изпраща писмо, пратка и под.; подателка.

Списък на думите по буква