АДРЕСА̀Р

АДРЕСА̀Р, ‑ът, ‑а, мн. ‑и, след числ. ‑а, м. Рядко. Адресник.

Списък на думите по буква