АДРЕСА̀Т

АДРЕСА̀Т м. 1.Лице, до което се адресира писмо, пратка и под.; получател. Накрая уговорихме начините за осъществяване на техническите връзки между окръга и областта: явки, подставени адреси и адресати, куриери, пароли и прочие. Ц. Драгойчева, ПД, 322.

2. Получател, възприемащ съобщение. Опростената схема на езиковата комуникация е: адресант — съобщение — адресат.

Списък на думите по буква