АДРЀСЕН

АДРЀСЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Който е свързан с регистриране на местонахождението, адреса на гражданите в дадено селище. Адресна регистрация. Адресна служба. Адресно бюро. Адресна карта. Адресна книга.

Списък на думите по буква