АДРЕСЍРАМ

АДРЕСЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Поставям адрес на писмо или пратка до някого. Драката сложи дописката в плика, залепи го, адресира го и излезе навън. Т. Монов, СН, 108. // Изпращам писмо или пратка на определен адрес. Павел се намираше в Аржентина и отвреме навреме се обаждаше с писма, които адресираше до майка си. Д. Димов, Т, 70. Писмата си адресирай на същия адрес.

2. Книж. Отправям писмено обръщение към някого; определям за кого е предназначено това, което съм написал. Но Фучик още имаше трибуна в списание "Творба" и там написа уводната статия "Школа за провокации". Той адресира тая статия към "уважаемите господа, .. , които изопачават истината за Лайпцигския процес". В. Геновска, ПЮФ, 65. За това им помагат сами онези, към които тия песни са адресирани. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 149. адресирам се страд.

— От фр. adresser през нем. adressieren.

Списък на думите по буква