АДРЕСЍРАНЕ

АДРЕСЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от адресирам и от адресирам се.

Списък на думите по буква