АДРЕСУ̀ВАНЕ

АДРЕСУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от адресувам и от адресувам се; адресиране.

Списък на думите по буква