АДСОРБА̀Т

АДСОРБА̀Т м. Спец. Вещество, което се адсорбира, поглъща от друго вещество; адсорбтив.

Списък на думите по буква