АДСО̀РБЕР

АДСО̀РБЕР м. Техн. Абсорбер, който поглъща газове с повърхността си.

— От лат. adsorbeо ’поглъщам’ през рус.

Списък на думите по буква