АДСО̀РБЦИЯ

АДСО̀РБЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Поглъщане на газове или разтвори от повърхностния слой на течност или твърдо тяло. Адсорбция на газ.

— От лат. adsorbtio ’поглъщане’.

Списък на думите по буква