АДСТРА̀Т

АДСТРА̀Т м. Езикозн. Езикът на новодошлото население в дадена територия, който оказва влияние върху езика на завареното или търпи влияние от него, понякога съхранен като език на малцинство.

— От лат. ad 'при, около' + stratum 'слой, пласт' през нем. Adstrat или англ. adstrat.

Списък на думите по буква