АДХЀЗИЯ

АДХЀЗИЯ, мн. няма, ж. Спец. Силата на привличане между молекулите на твърди, течни или газообразни вещества, която се проявява при допиране на телата едно до друго.

— От лат. adhaesio ’прилепване’.

Списък на думите по буква