АДХЕРЀНТЕН

АДХЕРЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Присъщ, свойствен.

Списък на думите по буква