АДЮТА̀НТИН

АДЮТА̀НТИН, мн. адюта̀нти, м. Остар., сега простонар. Адютант. Адютантинът му влетя в стаята. Пашата му даде своите заповеди; и той ме хвана под ръка и ме изведе навън. Св. Миларов, СЦТ, 10.

Списък на думите по буква