АДЮТА̀НТСКИ

АДЮТА̀НТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на адютант. Конят, .. , доде и се спря на няколко крачки от коня, на който яздеше командирът на полка. . И, като пазеше строго установената дистанция, както неведнъж беше правил това през дългата си служба на адютантски кон, той зае и остана на своето място в тържествения марш на полка през селото. Й. Йовков, Разк. I, 243. Адютантска униформа.

2. Свързан с адютант. Адютантска служба. Адютантски задължения.

Списък на думите по буква