АДЮТА̀НТСТВО

АДЮТА̀НТСТВО, мн. няма, ср. Воен. Длъжност на адютант.

Списък на думите по буква