АДЮТА̀НТЧЕ

АДЮТА̀НТЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от адютант; млад адютант. "Пак ви моля, оставете монарха — отвръщаше някой. — Всъщност сега управлява едно адютантче, с прозвище Копелдакът". Г. Стоев, З, 58.

Списък на думите по буква