АЀД

АЀД м. Странстващ поет и музикант от Омировата епоха, който възпява боговете и героите.

— От гр. Bοιδός.

Списък на думите по буква