АЕРА̀ТОР

АЕРА̀ТОР м. Техн. Машина за продухване и разрохкване на прахообразни маси. Аераторът се използва най-често за възстановяване на формовъчните смеси в леярството.

— От гр. Bήρ ’въздух’ през нем. Aerator.

Списък на думите по буква