АЕРЍРАНЕ

АЕРЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от аерирам и от аерирам се. При тези условия — пълна сянка, въвеждане на аерирането, подобреното хранене и грижи [за рибите], ние успяхме да постигнем резултати [в рибовъдството]. ЛР, 1978, кн. 6, 26.

Списък на думите по буква