А̀ЕРО

А̀ЕРО- Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Въздушен, въздух, напр.: аерофобия и др.

2. Авиационен, напр.: аеробомба, аеропорт и др.

— От гр. Bήρ ’въздух’.

Списък на думите по буква