АЕРО̀БЕН

АЕРО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Биол. Който съществува или който се извършва при наличие на свободен кислород. Противоп. анаеробен. Отделеният при фотосинтезата кислород бил използуван за аеробното разграждане на веществата. Биол. IХ кл, 33. Аеробни бактерии. Аеробно разлагане на органично вещество. Аеробен процес. Аеробни условия.

Списък на думите по буква