АЕРО̀БИ

АЕРО̀БИ мн., ед. (рядко) аеро̀б, м. Биол. Микроорганизми, които могат да съществуват само при наличие на свободен кислород.

— От гр. Bήρ ’въздух’ + βίος ’живот’. Противоп. анаероби.

Списък на думите по буква