АЕРОБИО̀ЗА

АЕРОБИО̀ЗА, мн. няма, ж. Биол. Билогически процес, който протича при достъп на свободен кислород. Противоп. анаеробиоза.

— От гр. Bήρ ’въздух’ + βίος ’живот’.

Списък на думите по буква