АЕРОБИО̀Н

АЕРОБИО̀Н, мн. няма, ж. Биол. Атмосферата като среда за живот.

— От гр. Bήρ ’въздух’ + βίος ’живот’ през нем. Aerobion.

Списък на думите по буква