АЕРОГРА̀ФИЯ

АЕРОГРА̀ФИЯ ж. 1. Физ. Описание на въздуха в горните слоеве на атмосферата.

2. Техн. Начин за боядисване на тъкани, хартия и др. с помощта на пистолет със сгъстен въздух.

Списък на думите по буква