АЕРОДИНА̀МИКА

АЕРОДИНА̀МИКА ж. Физ. Дял от аеромеханиката, който се занимава с изучаване законите на движението на въздуха и др. газове, както и със силовото взаимодействие между въздуха и обтекаемите от тях тела.

Списък на думите по буква