АЕРОЗО̀Л

АЕРОЗО̀Л м. Хим. Дисперсна система, която се състои от много малки твърди или течни частици, равномерно разпределени във въздух или в друг газ. Рудничният прах представлява дисперсна система, която се състои от две компоненти: твърда.. и газообразна.. Общо прието е такива дисперсни системи да се наричат аерозоли. Хр. Марков и др., ТБ, 183. Изследвания за аерозоли.

— От нем. Aerosol от гр. Bήρ + нем. Sole 'колоидна системо от ситни частици'.

Списък на думите по буква