АЕРОКЛУ̀Б

АЕРОКЛУ̀Б м. Дружество, клуб на любители на въздухоплаването и на лица, които се занимават с въздухоплаване. Тя прекарваше вечерите си в един московски аероклуб — учеше се да лети. А. Каралийчев, НЗ, 72.

Списък на думите по буква