АЕРОЛО̀ГИЯ

АЕРОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Спец. Дял от метеорологията, който изучава явленията във въздушните слоеве над приземния и има за задача да усъвършенства методите за изследване на високите атмосферни слоеве.

Списък на думите по буква