АЕРОЛО̀ЖКИ

АЕРОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от аеролог; аерологичен, аерологически. Аероложки проучвания.

Списък на думите по буква