АЕРОМЀТРИЯ

АЕРОМЀТРИЯ ж. Физ. Наука за изследване на физическите свойства на въздуха и другите газове.

Списък на думите по буква