АЕРОМЀТЪР

АЕРОМЀТЪР мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Спец. Уред за измерване тежестта и плътността на въздуха и другите газообразни тела.

Списък на думите по буква