АЕРОНА̀ВТ

АЕРОНА̀ВТ м. Книж. Въздухоплавател. Бай Пенчо е аеронавт, живее в Канада и си вади препитанието, като се издига с балон. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн.3, 30.

— От гр. Bήρ ’въздух’+ ναύτης ’моряк’.

Списък на думите по буква