АЕРОНО̀МИЯ

АЕРОНО̀МИЯ, мн. няма, ж. Спец. Наука, която се занимава с изучаване на горните слоеве на атмосферата, главно чрез ракетни и спътникови методи.

— От гр. Bήρ ’въздух’+ νόμος ’закон’.

Списък на думите по буква