АЕРОПЛА̀Н

АЕРОПЛА̀Н м. Остар. Самолет. Пет-шест аероплана, не, десет и повече идеха откъм Тасос и върху облачното небе се очертаха като малки черни кръстове. Й. Йовков, Разк. II, 89. Тоя конгрес ще даде подтик: за създаване на един нов тип аероплан, който ще бъде най-съвършен. БД, 1909, бр. 26, 2.

— Фр. aèroplane.

Списък на думите по буква