АЕРОСКО̀П

АЕРОСКО̀П м. Метеор. Апарат за изчисляване на коричеството прах във въздуха.Уред за изследване на въздуха.

— Фр. aeroscope.

Списък на думите по буква