АЕРОТА̀КСИС

АЕРОТА̀КСИС, мн. няма, м. Биол. Действие на кислорода, изразяващо се в привличане или отблъскване на подвижните организми.

— От гр. Bήρ ’въздух’ + τάξις ’ред’.

Списък на думите по буква