АЕРОТА̀НК

АЕРОТА̀НК м. Техн. Бетонен отточен резервоар, снабден с аератор за биологично прочистване на канални води с въздух. Биологическо прочистване [на канални води] .. се извършва при изкуствено създадени условия; за тази цел се използуват.. аерофил‑

три и аеротанкове. Т. Горанов и др., ПА, 342.

— От гр. Bήρ ’въздух’ + англ. tank ’резервоар’ през рус. аэротанк.

Списък на думите по буква