АЕРОТЕРА̀ПИЯ

АЕРОТЕРА̀ПИЯ ж. Мед. Лечение с атмосферен въздух (въздушни бани и под.).

Списък на думите по буква