АЕРОТРАНСПО̀РТ

АЕРОТРАНСПО̀РТ, мн. няма, м. Въздушен превоз.

Списък на думите по буква